ตรัง เร่งค้นหาผู้ป่วย 'โควิด-19' คลัสเตอร์ด่านตรวจประมงกันตัง

https://goo.re/MnNAm

ตรัง เร่งตรวจคัดกรองชุมชนแรงงานข้ามชาติและครอบครัวใกล้ท่าเรือ หลังคลัสเตอร์ด่านตรวจประมงกันตัง ติดเชื้อรวมแล้วกว่า 30 ราย ขณะเดียวกันสั่งการให้สมาคมประมงกันตังบันทึกข้อมูลการตรวจวัดอุณหภูมิแรงงานประมงทั้งขาเข้าและขาออกลงในสมุดบันทึกของแต่ละคนด้วย

16
Clicks
13
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
1 month ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
4 months ago