แอลจีมอบหน้ากาก LG PuriCareTM Wearable Air Purifier เสริมภูมิคุ้มกันบุคลากรแพทย์ 8 ร.พ.ทั่วประเทศ 1 ปีผ่านมา บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) มอบหน้ากาก LG PuriCareTM Wearable Air Purifier ให้แก่โรงพยาบาลที่รับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 8 แห่งทั่วประเทศ


14 คลิก

https://goo.re/nQ9Ai

https://goo.re/nQ9Ai/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares