‘อาลีเพย์’ ยกเคส ‘Fly-Food’ ดึง 'ดิจิทัล' ฟื้นธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม 1 ปีผ่านมา ธุรกิจบริการด้านอาหารกำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็นธุรกิจรายย่อยที่เปราะบาง ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องมองหาหนทางใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจ ขณะที่การแพร่ระบาดส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปถาวร


13 คลิก

https://goo.re/xLd0D

https://goo.re/xLd0D/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares