แกะรอยผู้บริโภคแห่งอนาคต GEN WE เตรียมพลิกโลกการตลาด 2 ปีผ่านมา พฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้นักการตลาดต้องเกาะติดตลอดเวลา เพื่อให้รู้เท่าทันความต้องการ แล้วขบคิดกลยุทธ์การทำตลาดให้โดนใจ นำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ


16 คลิก

https://goo.re/QW2nF

https://goo.re/QW2nF/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares