ซีพีเอฟ ซื้อข้าวโพด ไม่รุกป่า 100% ส่งเสริมเกษตรกรปลูก “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ “ 1 ปีผ่านมา ซีพีเอฟ ยืนยัน การจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับ ไม่บุกรุกป่า ได้ครบ 100% แล้ว พร้อมเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรหยุดเผา ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ แก้ปัญหาฝุ่นละออง ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน


16 คลิก

https://goo.re/4nSI2

https://goo.re/4nSI2/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares