'ดีอีเอส'เล็งไม่เก็บค่าเน็ตคนรายได้น้อย-เดือดร้อน'โควิด'หวังช่วยลดภาระ 1 ปีผ่านมา "ชัยวุฒิ" สั่งเร่งผลักดัน "อินเทอร์เน็ต" เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน เตรียมตั้งคณะทำงาน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม หั่นค่าบริการถูกลง หรือไม่เก็บผู้มีรายได้น้อย-คนเดือดร้อนจาก "โควิด" หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย


10 คลิก

https://goo.re/kqeC4

https://goo.re/kqeC4/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares