เล็ง 'ฉีดวัคซีน'แก่นิสิต นศ.ทุกชั้น ทุกระดับ 2 ปีผ่านมา “เอนก” ย้ำระดม "ฉีดวัคซีน"ให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด ไทยฉีดไปแล้วกว่า 2 ล้านโดส ยังไม่มีใครเสียชีวิตจากวัคซีน เตรียมฉีดวัคซีนให้นิสิต นักศึกษา ทุกชั้นทุกระดับ รวมถึงนักเรียน ทุกแห่ง และคนนอกมหาวิทยาลัยด้วย


12 คลิก

https://goo.re/oDTKN

https://goo.re/oDTKN/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares