ทองคำ กรัมละ 1,837.38 บาท 1 ปีผ่านมา ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2564


11 คลิก

https://goo.re/CXzEP

https://goo.re/CXzEP/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares