7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจาก “โควิด-19” 1 ปีผ่านมา ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยข้อมูล 7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจาก “โควิด-19” กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และอาจทำให้อาการหนักกว่าคนปกติ คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว โดยจากข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยข้อมูล 7 อันดับโรคประจำตัว เสี่ยงเสียชีวิตจากโควิด-19 จากโรคต่อไปนี้ 7 อันดับโรคประจำตัว ปัจจัยเสี่ยงผู้เสียชีวิตจาก “โควิด-19” โรคความดันโลหิตสูง 73% โรคเบาหวาน 55% โรคไขมันในเลือดสูง 30% โรคไตเรื้อรัง 17% โรคหัวใจ 13% โรคอ้วน 8% โรคปอด 8% ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ควรดูแลตัวเองอย่างไร เพื่อลดเสี่ยงโควิด-19


12 คลิก

https://goo.re/pEHjt

https://goo.re/pEHjt/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares