“จุรินทร์ “ประชุม'ทีมเซลส์แมนจังหวัด ภาคเอกชน เคาะ 4 มาตรการ 'ช่วยพังงา-ภูเก็ต' 1 ปีผ่านมา “จุรินทร์”ประชุม"ทีมเซลส์แมนจังหวัด ภาคเอกชน เคาะ 4 มาตรการ "ช่วยพังงา-ภูเก็ต" เตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตามแผนภูเก็ตแซนบล็อค เคาะ 4 มาตรการ เร่งด่วนเสนอรัฐบาล


9 คลิก

https://goo.re/AgXUS

https://goo.re/AgXUS/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares