‘โดเมน ซีลวี เอสมอแนง’ ฝีมือสาวมั่นแห่ง ‘ไวน์เบอร์กันดี’ 8 เดือนผ่านมา “โดเมน ซีลวี เอสมอแนง” ผู้ผลิตไวน์ที่มีเจ้าของเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่ง ในแวดวง “ไวน์เบอร์กันดี” เธอคือ “ซีลวี เอสมอแนง” แห่งหมู่บ้านเฌเฟรย์


9 คลิก

https://goo.re/Hp3Fl

https://goo.re/Hp3Fl/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares