บพค.เผยความคืบหน้าพัฒนากำลังคนด้าน 'ววน.' เพื่อขับเคลื่อนประเทศ 1 ปีผ่านมา บพค. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการพัฒนาคนให้มีความสามารถและทักษะสำคัญเพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยใช้งบประมาณในปี 2563 จำนวน 877.11 ล้านบาท สนับสนุน 5 โปรแกรมหลัก 


14 คลิก

https://goo.re/iD7uH

https://goo.re/iD7uH/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares