เรดาร์ 360 องศา อีกขั้น ของระบบขับขี่อัตโนมัติ

https://goo.re/9nISG

เชื่อกันว่า 2 เสาหลักของโลกยานยนต์ในอนาคต คือ พลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า และระบบขับขี่อัตโนมัติ (automomous) ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าบรรดาผู้ผลิต ทั้งรายเก่า และรายใหม่ ต่างมุ่งไปยังถนน 2 สายนี้

19
Clicks
19
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
2 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
2 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
7 months ago