'มายด์ ภัสราวลี' ติด 'โควิด-19' แจงไทม์ไลน์ไป ปราศรัย-พบอัยการ

https://goo.re/k0lYF

มายด์ แกนนำม็อบราษฎร โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก ติดโควิด-19 เนื่องจากอยู่ในกลุ่มความเสี่ยง พร้อมแจงไทม์ไลน์

16
Clicks
16
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity