‘ผู้สูงวัย’กลุ่มเสี่ยงสูง รีบฉีดวัคซีนด่วน! 2 ปีผ่านมา จากสถิติการระบาดติดเชื้อโรคโควิดที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากคือกลุ่ม"ผู้สูงอายุ" ถ้าอย่างนั้นอะไรคือเหตุผลที่คนกลุ่มนี้ต้องรีบฉีดวัคซีน แม้จะไม่อยากฉีด  


11 คลิก

https://goo.re/nhfNq

https://goo.re/nhfNq/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares