‘ผู้สูงวัย’กลุ่มเสี่ยงสูง รีบฉีดวัคซีนด่วน!

https://goo.re/nhfNq

จากสถิติการระบาดติดเชื้อโรคโควิดที่ผ่านมา ผู้ติดเชื้อที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงมากคือกลุ่ม"ผู้สูงอายุ" ถ้าอย่างนั้นอะไรคือเหตุผลที่คนกลุ่มนี้ต้องรีบฉีดวัคซีน แม้จะไม่อยากฉีด  

12
Clicks
12
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity