พิษณุโลก ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์เชื้อลัมปีสกินพบระบาด2 อำเภอ 1 ปีผ่านมา ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประกาศพื้นที่เขตโรคระบาดสัตว์ ในอำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ หลังพบการแพร่ระบาดของเชื้อลัมปีสกิน ในโค- กระบือ แล้วประมาณ 313 ตัว ห้ามการเคลื่อนย้ายเข้า -ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก


9 คลิก

https://goo.re/AljEU

https://goo.re/AljEU/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares