‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ ในโอกาสวันเอกราชราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน 1 ปีผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ความว่า


9 คลิก

https://goo.re/ZKWSX

https://goo.re/ZKWSX/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares