‘วันวิสาขบูชา’ 2564 ประวัติวันสำคัญระดับโลก ชาวพุทธต้องรู้! 1 ปีผ่านมา เปิดที่มา “วันวิสาขบูชา” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 โดยองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็น “วันสำคัญของโลก” เมื่อปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มนุษย์มีเมตตาธรรม ก่อเกิดสันติสุข อันเป็นแนวทางของ UN


19 คลิก

https://goo.re/IYLe2

https://goo.re/IYLe2/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares