‘จุรินทร์’ ลงพื้นที่ตรวจ รพ. สนามบ้านวิทย์ฯ รองรับผู้ป่วยพิการติดโควิด 1 ปีผ่านมา เตรียมความพร้อมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ อายุระหว่าง 15-65 ปี ที่ได้รับเชื้อไวรัสโควิด ทั้งนี้จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มิ.ย. 2564 ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย


10 คลิก

https://goo.re/9DO3S

https://goo.re/9DO3S/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares