ลดอุปสรรค วัคซีนทางเลือก

https://goo.re/iAIDN

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทวีความรุนแรง ขณะที่ความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชนได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอนำเข้าวัคซีนทางเลือก แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ และติดเงื่อนไขมากมาย จากนี้หากลดอุปสรรคลงได้จะทำให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้น

16
Clicks
16
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
3 months ago

 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
5 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
7 months ago