ลดอุปสรรค วัคซีนทางเลือก 1 ปีผ่านมา การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทวีความรุนแรง ขณะที่ความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาภาคเอกชนได้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอนำเข้าวัคซีนทางเลือก แต่ก็ได้รับการปฏิเสธ และติดเงื่อนไขมากมาย จากนี้หากลดอุปสรรคลงได้จะทำให้ไทยมีทางเลือกมากขึ้น


13 คลิก

https://goo.re/iAIDN

https://goo.re/iAIDN/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares