'โรงงาน-โรงแรม-ห้าง-แบงก์' ระดมหา 'วัคซีน' ฟื้นกิจกรรมเศรษฐกิจ 1 ปีผ่านมา ส.อ.ท.ต้องการฉีดแรงงาน 1 ล้านคน เร่งด่วนสั่งผ่านราชวิยาลัยจุฬาภรณ์ 3 แสนโดส “สมาคมแบงก์” ประสาน กทม.-สาธารณสุข ฉีดพนักงานธนาคาร 2 กลุ่มเสี่ยง ภาคบริการ “ท่องเที่ยว-ค้าปลีก-ร้านอาหาร” เร่งฉีดพนักงาน


15 คลิก

https://goo.re/JEt4a

https://goo.re/JEt4a/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares