1 มิถุนายน ‘วันดื่มนมโลก’ เช็ค 5 วิธีจัดเก็บนมพร้อมดื่มให้คงคุณภาพ 1 ปีผ่านมา เนื่องใน "วันดื่มนมโลก" ที่ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี อย. แนะนำคนไทยให้เลือกซื้อ "นม" ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน พร้อมรู้วิธีเก็บรักษานมพร้อมดื่ม 5 ชนิดให้คงคุณภาพ และดื่มได้ปลอดภัย


10 คลิก

https://goo.re/KeHur

https://goo.re/KeHur/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares