โควิดดับฝันตลาดเสื้อผ้า แฟชั่นฟื้นตัว ไอ.ซี.ซี.ฯ ขอ 2 ปี ประคองธุรกิจพ้นวิกฤติ 1 ปีผ่านมา เสื้อผ้า "ปัจจัยสี่" แต่ในภาวะข้าวยากหมากแพง โรคระบาดก่อวิกฤติให้ทั้งโลก ธุรกิจน้อยใหญ่เสียหาย กำลังซื้อผู้คนลดลง ทำให้สินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกายกลายเป็นของฟุ่มเฟือย คนซื้อน้อยลง ยังต้องลุ้นคนทำงานที่บ้าน อาจลดช้อปเสื้อผ้า โจทย์ท้าทาย "ไอ.ซี.ซี.ฯ"


14 คลิก

https://goo.re/eiCfS

https://goo.re/eiCfS/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares