สรุปง่ายๆ แนวปฏิบัติการ 'ฉีดวัคซีนโควิด 19' ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 2 ปีผ่านมา ตรวจสอบก่อนถึงวันนัดฉีดยา สรุปง่ายๆ แนวปฏิบัติการ "ฉีดวัคซีนโควิด 19" ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย


16 คลิก

https://goo.re/IR8AQ

https://goo.re/IR8AQ/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares