'สภาฯ' ถกงบฯ65 วันแรก 14 ชั่วโมง พิจารณาต่อวันนี้ 9.00 น. 1 ปีผ่านมา ภาพรวมอภิปรายงบฯ65 วันแรกราบรื่น ฝ่ายค้านย้ำจัดงบฯ ไม่ตอบโจทย์-ประชาชนรับกรรม ลุยอภิปรายต่อวันที่สอง ชำแหละรายกระทรวง


15 คลิก

https://goo.re/fsXiN

https://goo.re/fsXiN/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares