ซีพีเอฟ หนุนอาหารกระทรวงแรงงานฉีดวัคซีน 46 จุดทั่วกทม. 12 เดือนผ่านมา ซีพีเอฟ มอบผลิตภัณฑ์อาหาร กว่า 6 ล้านบาท หนุนกระทรวงแรงงานจัดฉีดวัคซีนให้ผู้ประกันตน 46 จุดทั่ว กทม. ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ


11 คลิก

https://goo.re/UqHoz

https://goo.re/UqHoz/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares