สสส. คว้ารางวัล 'เนลสัน แมนเดลา' ตอกย้ำการยอมรับความสำเร็จงานส่งเสริมสุขภาวะไทยในระดับโลก 8 เดือนผ่านมา องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศมอบรางวัล "เนลสัน แมนเดลา" เพื่องานส่งเสริมสุขภาพ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปี 2564 ให้กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


6 คลิก

https://goo.re/ERkmg

https://goo.re/ERkmg/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares