'เนคเทค' หนุนเยาวชนสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์ม 'นวนุรักษ์' 11 เดือนผ่านมา นวนุรักษ์ (NAVANURAK)  คือ แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นให้สามารถคงอยู่ได้


11 คลิก

https://goo.re/vwyc7

https://goo.re/vwyc7/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares