ไทยฉีดวัคซีนสัดส่วนต่ำค่ากลางโลก 1 ปีผ่านมา เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)รับทราบ หลักการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของประเทศไทย ภายใต้ เป้าหมาย คือ การให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โดยไม่คิดมูลค่าด้วยความสมัครใจ


16 คลิก

https://goo.re/PYz1J

https://goo.re/PYz1J/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares