“อสส.”ไฟเขียวร่างสัญญาซื้อโมเดอร์นา-ส่งองค์กรเภสัชฯดำเนินการต่อ 1 ปีผ่านมา “อสส.”ไฟเขียวร่างสัญญาซื้อโมเดอร์นา-ส่งองค์กรเภสัชฯดำเนินการต่อ เผยพิจารณารวดเร็วรอบครอบ ไร้สัญญาซื้อวัคซีนที่ต้องตรวจแล้ว


9 คลิก

https://goo.re/skBoI

https://goo.re/skBoI/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares