คลังออกสินเชื่อ 'อิ่มใจ' กู้สูงสุด 1 แสนบาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ช่วย 'ร้านอาหาร'

https://goo.re/AD67a

คลังออกมาตรการสินเชื่อ "อิ่มใจ" ช่วยผู้ประกอบการร้านอาหารกระทบโควิด-19​ วงเงิน 2 พันล้านบาท​ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก

9
Clicks
9
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity