สธ.เจรจาเงื่อนไข'วัคซีนไฟเซอร์'ก่อนลงนามสัญญา

https://goo.re/0AOea

ครม.เห็นชอบให้คร.ลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ขณะที่อสส.เสนอแนะเจรจาเงื่อนไขต่างๆ เจรจาให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดก่อนลงนาม ยันไม่กระทบเวลาส่งมอบไตรมาส 4 กลุ่ม“หมอไม่ทน”เรียกร้องเป็นสิทธิ์แสดงสิ่งที่ปรารถนา ต้องรับฟัง-จัดสรรหากเป็นประโยชน์

15
Clicks
15
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity