ซีพีดึง 50 บริษัทจัดหางาน ยกระดับรับแรงงานเมียนมา-กัมพูชา ตามหลัก ILO 10 เดือนผ่านมา เครือซีพีตอกย้ำนโยบายส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีจริยธรรม ดึง 50 บริษัทจัดหางานติวเข้ม ยกระดับจัดหาแรงงานข้ามชาติสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ พร้อมดูแลพนักงานให้เท่าเทียม สร้างวัฒนธรรมองค์กรยอมรับความหลากหลาย


9 คลิก

https://goo.re/ScDBx

https://goo.re/ScDBx/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares