ชุดตรวจ "โอไมครอน" จีนไฟเขียวแบบใหม่ จับเชื้อกลายพันธุ์ 15 สายพันธุ์ แม่นยำ 7 เดือนผ่านมา ครอบคลุม "โอไมครอน" จีนไฟเขียวชุดตรวจ โควิด-19 แบบดิจิทัล จับเชื้อชนิดกลายพันธุ์ จำนวน 15 สายพันธุ์ ได้อย่างแม่นยำ


8 คลิก

https://goo.re/unVYm

https://goo.re/unVYm/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares