ขร. แจงข้อโต้แย้งร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง 6 เดือนผ่านมา กรมการขนส่งทางราง แจงข้อโต้แย้งร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. .... ยันให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพิกถอนสัญญาสัมปทาน เฉพาะกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตก่อให้เกิดอันตราย กระทบบริการประชาชน


23 คลิก

https://goo.re/wKn2o

https://goo.re/wKn2o/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares