พร้อมเพย์ฮอต ยอดโอนพุ่ง 1.13 แสนล้านบาท

https://goo.re/dBlvY

พร้อมเพย์ฮอต มูลค่าโอนพุ่ง 1.13 แสนล้านบาทต่อวัน จากยอดลงทะเบียนรวม 68.6 ล้านเลขหมาย ธปท.เดินหน้ายกระดับทำธุรกิจดิจิทัลครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพภาคธุรกิจ ยกระดับศักยภาพการแข่งขัน NDID เดินหน้าเฟส 2 ยืนยันตัวตนบุคคลนิติบุคคล

16
Clicks
16
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
2 weeks ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
5 months ago