"มณีไพรสณฑ์โมเดล"คัดกรองATKด้วยตนเองทั้งชุมชนสยบโควิด-19แม่สอด  6 เดือนผ่านมา "มณีไพรสณฑ์โมเดล" ชุมชนนำร่องสร้างเสริมสุขภาพสู้ภัยโควิด-19 อสม.ประสานโรงพยาบาลแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด จัดอบรมความรู้ด้านสุขภาพและการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ระบบ ATK ด้วยตนเองยกชุมชน หวังสกัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 


11 คลิก

https://goo.re/YA8Wm

https://goo.re/YA8Wm/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares