เปิดกรอบแนวคิด "วินัย อินทร์พิทักษ์” หัวหน้ากลุ่มพลังหนองปรือ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเ... 2 ปีผ่านมา "วินัย อินทร์พิทักษ์” หัวหน้ากลุ่มพลังหนองปรือ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดกรอบแนวคิดพัฒนาเมืองหนองปรือ สู่เมืองแห่งการอยู่ร่วมกันแห่ง EEC ชี้ดึงบุคคลากรคนรุ่นใหม่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมทำงานยกระดับท้องถิ่น หวังประชาชนได้รับความสะดวกแบบเข้าถึงมากขึ้น


11 คลิก

https://goo.re/EPFon

https://goo.re/EPFon/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares