เปิดศูนย์ 191 ช่วย ‘โควิด’ เส้นทางสู่ ‘ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ’ 1 ปีผ่านมา ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยกระดับศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 สู่ ‘ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ’ โดยมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนตลอดกระบวนการ


11 คลิก

https://goo.re/IJU9P

https://goo.re/IJU9P/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares