เฉลิมชัย สั่งสักดโรค โรคลัมปี สกินในโค-กระบือ

https://goo.re/MfAL6

‘เฉลิมชัย’ สั่งเข้ม คุมการระบาดโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ หลังพบกระจายเป็นวงกว้าง กำชับด่านป้องกันลักลอบ ขณะให้ปศุสัตว์ต้นทางรับผิดชอบกรณีพบสาเหตุมาจากการเคลื่อนย้าย

15
Clicks
13
Unique Clicks
 United States
Top Country
Direct
Top Referrer
Clicks
Recent Activity
 United States Somewhere from United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
5 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
8 months ago

 United States Inglewood, United States  Linux Linux  Chrome Chrome Direct, email or others EN
8 months ago