เปิดขั้นตอน ‘โมเดอร์นา’ 'วัคซีนโควิด-19' ทางเลือก จ่ายเองฉีดรพ.เอกชน 2 ปีผ่านมา “โมเดอร์นา” "วัคซีนโควิด-19" ทางเลือกตัวแรกที่ผ่านการรับรองจากอย. และทางโรงพยาบาลเอกชนจะสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน อภ. เพื่อนำไปกระจายฉีดให้แก่ประชาชน โดยวัคซีนตัวนี้ผู้สนใจฉีดต้องจ่ายเงินเอง


32 คลิก

https://goo.re/hMkwe

https://goo.re/hMkwe/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares