เบื้องหลัง ครม. 'กู้ 7 แสนล้าน' ถกไม่ถึง5นาที เอกสารริมแดง แค่ 4 หน้า

https://goo.re/0GYfT

"ครม." ปิดลับ ผ่าน "ร่างพ.ร.ก.กู้เงิน 7 แสนล้าน" ฟื้นฟู "โควิด" ใช้เวลาถก ไม่ถึง 5 นาที เอกสารเพียง 4 หน้า

15
Clicks
15
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity