ธรรมนัส ขู่หยุดจำหน่าย ตลาด อ.ต.ก ฝ่าฝืนมาตรการโควิด 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจตลาด อ.ต.ก. สั่งเจ้าหน้าที่คุมโควิด 19 เชิงรุก ยึดประกาศของราชการทุกชั่วโมง ตั้งวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ เพิ่มจุดบริการล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือ ฝ่าฝืนมีมาตรการสั่งหยุดจำหน่าย


12 คลิก

https://goo.re/f0Xc9

https://goo.re/f0Xc9/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares