เตือน!!ประชาชนป้องกัน'ภัยสุขภาพ' 5กลุ่ม ในช่วงฤดูฝน 1 ปีผ่านมา กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือนประชาชนป้องกันโรคและ"ภัยสุขภาพ" 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 8 โรค และ 3 ภัยสุขภาพที่ควรระมัดระวังการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝน เพื่อให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนามัยอย่างถูกต้อง


9 คลิก

https://goo.re/LRkRi

https://goo.re/LRkRi/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares