'โควิด-19'ตัวชี้วัดฝีมือรัฐบาล 1 ปีผ่านมา 'โควิด-19'ตัวชี้วัดฝีมือรัฐบาลในการรับมือกับโรคระบาดรุนแรงนี้ โดยเฉพาะความไวในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในประเทศของตัวเอง โดยเฉพาะสิงคโปร์มีตัวเลขผู้ได้รับการฉีดวัคซีนมากกว่าใครทั้งหมดในอาเซียน


11 คลิก

https://goo.re/Tyz5t

https://goo.re/Tyz5t/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares