'มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา' มอบอาหารกลางวันเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ. กลาง ช่วงโควิด-19 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา "มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา" ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องจำนวน 50 กล่อง มอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค "โควิด-19"


8 คลิก

https://goo.re/CLeG9

https://goo.re/CLeG9/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares