'ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19' พร้อมให้บริการผู้ป่วยโควิด 1 ปีผ่านมา "กรมอนามัย"ลงพื้นวัดสะพาน เยี่ยม "ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19" พร้อมเปลี่ยนอาคารเรียนของสงฆ์เป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ติดเชื้อก่อนส่งต่อรักษาตามระบบ


12 คลิก

https://goo.re/7GF4C

https://goo.re/7GF4C/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares