อัพเดท ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวงฯ รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

https://goo.re/RgEaY

สำเร็จแล้ว! ครม. ไฟเขียวร่างกฎกระทรวง รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จดทะเบียนให้บริการขนส่งผู้โดยสารรับจ้างผ่านแอปพลิเคชัน ถูกต้องตาม กม. หลัง “ศักดิ์สยาม” ผลักดันนโยบายเร่งด่วน

9
Clicks
9
Unique Clicks
Unknown
Top Country
Unknown
Top Referrer
Clicks
Recent Activity