'BearconCAM' กล้องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ ตัวช่วยคัดกรองผู้เสี่ยงโควิด 2 ปีผ่านมา เมื่อหนึ่งในอาการที่ต้องเฝ้าระวังของโควิด-19 คือ อุณหภูมิร่างกายสูง 37.5 จากการคัดกรองด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ดังนั้นประสิทธิภาพและความแม่นยำของเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จึงเป็นปัจจัยหลักที่ต้องให้ความสำคัญในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงติดโรคโควิด-19


6 คลิก

https://goo.re/57dzA

https://goo.re/57dzA/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares