‘ในหลวง’ พระราชทาน 'บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ. 2564 พระราชทาน' 1 ปีผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน “บัตรอวยพรวิสาขบุรณมีบูชา วันสำคัญสากลของโลก พ.ศ. 2564 พระราชทาน”


8 คลิก

https://goo.re/CekRu

https://goo.re/CekRu/qr

ระบบปฏิบัติการ

เบราว์เซอร์

Referrers

Social Shares